O școală modernă pentru tehnologii de vârf!
Misiunea

Misiunea Colegiului Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău este de: a forma specialiști de nivel european în domeniile de pregătire, capabili să ofere soluții durabile, în domeniul profesional și tehnic a organiza un cadru educațional competent, în permanență îmbunătățire, cu accent pe formarea tehnico-profesională a dezvolta competențele-cheie, abilitățile practice, tehnicile de tip learnig-by-doing (a învăța prin punere în practică), lucrul în echipă și trăsăturile afective optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-profesională eficientă a ameliora continuu gradul de satisfacție a elevilor, părinților și a resursei umane proprii, proces care să optimizeze obținerea de rezultate pozitive în economia societății a dezvolta o cultură organizațională de tip network (rețea), care să promoveze valori esențiale împărtășite de profesori, elevi, părinți, parteneri sociali și parteneri economici din comunitatea locală, în vederea centrării educației pe elev, a asigurării unu cumul eficient de competențe, util pentru integrarea într-o societate în schimbare

Viziunea

Procesul educațional, stabilit ca strategie împreună cu familia și comunitatea locală, are ca țintă ideală: dezvoltarea liberă, completă, responsabilă și armonioasă a ființei umane prin educație intelectuală, morală, estetică, informațională și antreprenorială pentru a deveni o persoană activă, responsabilă și cu reale competențe de gândire critică într-o societate democratică permanenta construcție a școlii ca centru educațional performant și nucleu cultural care formează cetățeni europeni de cea mai bună calitate promovarea în comunitate a principiilor de bunăstare a beneficiarilor, egalitate de șanse, profesionalism, ancorare la realitățile europene

Învăţământ liceal 2019-2020

ClasaSpecializare/Calificare
9A Ştiinţe Sociale
9B Ştiinţe Sociale
9C Coafor Stilist
9D Organizator Banqueting
9E Tehnician în Activităţi Economice
9F Tehnician Operator Tehnică de Calcul
9G Tehnician electrician electronist auto
9H Tehnician Telecomunicaţii

Învăţământ profesional 2019-2020

ClasaSpecializare/Calificare
9I Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist
9J

Ospătar(Chelner) Vânzător
în unități de alimentație publică

9K Electronist aparate şi echipamente
9L Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord (Aeronave)

Video bit.lahun.info