O școală pentru viitor!

Misiunea

  • formează specialişti de nivel european în domeniile de pregătire profesional şi tehnic;
  • organizează cadrul educaţional competent pentru formarea tehnico-profesională;
  • dezvoltă competențe-cheie, abilităţi practice, tehnici de tip learning-by-doing, a lucrului în echipă şi a trăsăturilor afective optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-profesională eficientă;
  • ameliorează continuu gradul de satisfacție al elevilor, al părinților și a resursei umane proprii, proces care să optimizeze obţinerea de rezultate pozitive în economia societăţii;
  • dezvoltă o cultură organizațională de tip network, care să promoveze valori esențiale împărtășite de profesori, elevi, părinți și de parteneri sociali și economici din comunitatea locală, în vederea centrării educației pe elev, a asigurării unui cumul eficient de competențe, util pentru integrarea într-o societate în schimbare.

Viziunea

  • urmărim dezvoltarea liberă, completă şi armonioasă a ființei umane prin educaţie intelectuală, morală, estetică, informațională și antreprenorială cu scopul formării persoanelor active, responsabile și cu reale competențe de gândire critică într-o societate democratică;
  • ne preocupă permanenta construcție a școlii ca centru educaţional performant şi nucleu cultural care formează cetăţeni europeni de cea mai bună calitate; promovarea în comunitate a principiilor de bunăstare a beneficiarilor, egalitate de șanse, profesionalism, ancorare la realitățile europene.

Învăţământ liceal 2021-2022

Clasa

Specializare/Calificare

9A Ştiinţe Sociale
9B Ştiinţe Sociale
9C Ştiinţe Sociale
9D Coafor Stilist
9E Organizator Banqueting
9F Tehnician în Activităţi Economice
9G Tehnician Operator Tehnică de Calcul
9H Tehnician instalaţii de bord (avion)

Învăţământ profesional 2021-2022

ClasaSpecializare/Calificare
 9I  Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist
9J Ospătar(Chelner) Vânzător
în unități de alimentație publică

9K

Electronist Retele de Telecomunicaţii

9L Electrician Exploatare Joasă Tensiune