-->
O școală modernă pentru tehnologii de vârf!
Misiunea

Misiunea Colegiului Tehnic de Comunicații "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău este de: a forma specialiști de nivel european în domeniile de pregătire, capabili să ofere soluții durabile, în domeniul profesional și tehnic a organiza un cadru educațional competent, în permanență îmbunătățire, cu accent pe formarea tehnico-profesională a dezvolta competențele-cheie, abilitățile practice, tehnicile de tip learnig-by-doing (a învăța prin punere în practică), lucrul în echipă și trăsăturile afective optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-profesională eficientă a ameliora continuu gradul de satisfacție a elevilor, părinților și a resursei umane proprii, proces care să optimizeze obținerea de rezultate pozitive în economia societății a dezvolta o cultură organizațională de tip network (rețea), care să promoveze valori esențiale împărtășite de profesori, elevi, părinți, parteneri sociali și parteneri economici din comunitatea locală, în vederea centrării educației pe elev, a asigurării unu cumul eficient de competențe, util pentru integrarea într-o societate în schimbare

Viziunea

Procesul educațional, stabilit ca strategie împreună cu familia și comunitatea locală, are ca țintă ideală: dezvoltarea liberă, completă, responsabilă și armonioasă a ființei umane prin educație intelectuală, morală, estetică, informațională și antreprenorială pentru a deveni o persoană activă, responsabilă și cu reale competențe de gândire critică într-o societate democratică permanenta construcție a școlii ca centru educațional performant și nucleu cultural care formează cetățeni europeni de cea mai bună calitate promovarea în comunitate a principiilor de bunăstare a beneficiarilor, egalitate de șanse, profesionalism, ancorare la realitățile europene

Învăţământ liceal 2020-2021

ClasaSpecializare/Calificare
9A Ştiinţe Sociale
9B Ştiinţe Sociale
9C Coafor Stilist
9D Organizator Banqueting
9E Tehnician în Activităţi Economice
9F Tehnician Operator Tehnică de Calcul
9G Tehnician instalaţii de bord (avion)

Învăţământ profesional 2020-2021

ClasaSpecializare/Calificare
 9H  Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist
9I Ospătar(Chelner) Vânzător
în unități de alimentație publică

9J

Electronist Retele de Telecomunicaţii

9K Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord (Aeronave)
9L Electrician Exploatare Joasă Tensiune

Video CTC NV Karpen