O școală pentru viitor!

Misiunea

  • formează specialişti de nivel european în domeniile de pregătire profesional şi tehnic;
  • organizează cadrul educaţional competent pentru formarea tehnico-profesională;
  • dezvoltă competențe-cheie, abilităţi practice, tehnici de tip learning-by-doing, a lucrului în echipă şi a trăsăturilor afective optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-profesională eficientă;
  • ameliorează continuu gradul de satisfacție al elevilor, al părinților și a resursei umane proprii, proces care să optimizeze obţinerea de rezultate pozitive în economia societăţii;
  • dezvoltă o cultură organizațională de tip network, care să promoveze valori esențiale împărtășite de profesori, elevi, părinți și de parteneri sociali și economici din comunitatea locală, în vederea centrării educației pe elev, a asigurării unui cumul eficient de competențe, util pentru integrarea într-o societate în schimbare.

Viziunea

  • urmărim dezvoltarea liberă, completă şi armonioasă a ființei umane prin educaţie intelectuală, morală, estetică, informațională și antreprenorială cu scopul formării persoanelor active, responsabile și cu reale competențe de gândire critică într-o societate democratică;
  • ne preocupă permanenta construcție a școlii ca centru educaţional performant şi nucleu cultural care formează cetăţeni europeni de cea mai bună calitate; promovarea în comunitate a principiilor de bunăstare a beneficiarilor, egalitate de șanse, profesionalism, ancorare la realitățile europene.

Învăţământ liceal 2023-2024

Clasa

Specializare/Calificare

9A Ştiinţe Sociale
9B Ştiinţe Sociale
9C Ştiinţe Sociale
9D Coafor Stilist
9E Organizator Banqueting
9F Tehnician în Activităţi Economice
9G Tehnician Operator Tehnică de Calcul

Învăţământ profesional 2023-2024


ClasaSpecializare/Calificare
 9H  Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist
9I Ospătar(Chelner) Vânzător
în unități de alimentație publică

9J Electromecanic Instalații și
Aparatură de bord (Aeronave)

9K

Electronist, Aparate si Echipamente