10 motive

Iți prezentăm 10 motive pentru a întelege de ce Colegiul Tehnic de Comunicatți "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău este o alternativă potrivită pentru tine:

  • Diversitate – 6 domenii de pregătire profesională (electronică-automatizări, electric, economic, estetica și igiena corpului omenesc, turism și alimentație), specializarea științe sociale din cadrul filierei teoretice, profil umanist; 2 forme de învățământ- zi și frecvență redusă; posibilitatea continuării studiilor la școala profesională, stagii de pregătire practică, școala postliceală sau cursuri de formare adulți
  • Dotări de excepție (25 cabinete, laboratoare și ateliere specializate și 22 de săli de clasă dotate cu mijloace de învățământ la standarde europene- calculatoare conectate la internet, videoproiectoare și sisteme audio)
  • Personal didactic super-pregătit - 80 de cadre didactice calificate din care 41 de profesori cu gradul I și 22 profesori cu gradul didactic II
  • Cursuri într-un singur schimb, în intervalul 7.00/8.00-14.00/15.00, cu program remedial și de consultații gratuite după-amiaza
  • Condiții excelente de cazare în cămin și posibilitatea servirii mesei într-o cantină modernă
  • Acces facil la mijloacele de transport rutier și feroviar (5 minute de gară; stație de autobuz în fața liceului)
  • Posibilitatea obținerii certificatelor gratuite de CISCO IT Essentials I si CISCO CCNA I și CISCO CCNA II
  • Activități extrașcolare variate, schimburi de experință europene prin proiectele și concursurile derulate
  • Dezvoltarea de competențe de comunicare și abilități tehnice prin intermediul trustului Adolescența Media
  • Existența parteneriatelor viabile cu agenții economici din zonă, ceea ce oferă elevilor oportunități reale de angajare la absolvire (peste 40 de contracte de colaborare cu agenții economici)