10 motive
Iți prezentăm 10 motive pentru a întelege de ce Colegiul Tehnic de Comunicatți "Nicolae Vasilescu-Karpen" Bacău este o alternativă potrivită pentru tine:

  • Diversitate – 6 domenii de pregătire profesională (electronică-automatizări, electric, economic, estetica și igiena corpului omenesc, turism și alimentație), specializarea științe sociale din cadrul filierei teoretice, profil umanist; 2 forme de învățământ- zi și frecvență redusă; posibilitatea continuării studiilor la școala profesională, stagii de pregătire practică, școala postliceală sau cursuri de formare adulți
  • Dotări de excepție (25 cabinete, laboratoare și ateliere specializate și 22 de săli de clasă dotate cu mijloace de învățământ la standarde europene- calculatoare conectate la internet, videoproiectoare și sisteme audio)
  • Personal didactic super-pregătit - 80 de cadre didactice calificate din care 41 de profesori cu gradul I și 22 profesori cu gradul didactic II
  • Cursuri într-un singur schimb, în intervalul 7.00/8.00-14.00/15.00, cu program remedial și de consultații gratuite după-amiaza
  • Condiții excelente de cazare în cămin și posibilitatea servirii mesei într-o cantină modernă
  • Acces facil la mijloacele de transport rutier și feroviar (5 minute de gară; stație de autobuz în fața liceului)
  • Posibilitatea obținerii certificatelor gratuite de CISCO IT Essentials I si CISCO CCNA I și CISCO CCNA II
  • Activități extrașcolare variate, schimburi de experință europene prin proiectele și concursurile derulate
  • Dezvoltarea de competențe de comunicare și abilități tehnice prin intermediul trustului Adolescența Media
  • Existența parteneriatelor viabile cu agenții economici din zonă, ceea ce oferă elevilor oportunități reale de angajare la absolvire (peste 40 de contracte de colaborare cu agenții economici)

Filmul de prezentare al Colegiului