Domeniu
Electromecanică
Specializare/Calificare
Electromecanic Instalații și Aparatură de bord (Aeronave)

Vei întreține, repara instalațiile electrice și aparatele de bord pentru pilotaj și navigație, aparatele de radiocomunicație și giroscopice, aparatele pentru controlul parametrilor sistemelor de propulsie, vei utiliza circuitele electronice specifice echipamentelor de navigație. Te vei putea angaja la societățile comerciale din domeniul aeronautic al căror profil este de: mentenanță și reparații de aeronave, fabricație componente și subansamble pentru structuri de aeronave, proiectare și fabricație produse industriale sau în domenii asemănătoare celui electromecanic.

Tags

aerostate
aerodine
aparatură de bord
altimetre
vitezometre
maschmetre
compasuri
indicatoare de viraj
glisadă
giroscoape
aviație
mentenanță

Descrierea succintă a calificării

Electromecanicii instalații și aparatură de bord (aeronave) posedă abilități de comunicare, inclusiv în limba engleză, au capacitatea de a citi și interpreta documentația tehnică, de a lucra în echipă, cunosc și respectă regulamentele și legislația din aviație. Ei cunosc construcția și funcționarea principalelor organe ale avioanului, sistemelor, echipamentelor și aparaturii de bord. Sunt capabili să execute instalații electrice și să efectueze măsurători, verificări, montări, demontări, lucrări de mentenanță la aparatele de bord, la sistemele electrice și electromecanice ale aeronavelor și la capabilitățile structurii.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Montator/reglor/depanator de aparataj electric
Electromecanic mașini și echipamente electrice
Electrician de întreținere și reparații
Electrician montator de instalații electrice la mijloace de transport
Montator electromecanic

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului. Organizația Internațională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor cu scopul de a pune la dispoziție o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate țările în rundele de recensământ al populației, precum și în cadrul serviciilor naționale de ocupare a forței de muncă și al altor aplicații orientate către clienți. Detalii: COR ISCO 08
 • Elemente și reguli de bază specifice desenului tehnic industrial
 • Execuția schițelor după model și a desenelor tehnice la scară
 • Desene tehnice de instalații electrice și electronice industriale
 • Organizarea ergonomică a atelierului de lăcătușerie
 • Materiale și semifabricate necesare executării pieselor prin operații de lăcătușerie
 • Semnificațiile documentației tehnologice utilizată la prelucrări mecanice
 • Interpretarea abaterilor dimensionale și de formă a pieselor
 • Mijloace de măsurat și verificat mărimi fizice geometrice
 • Operații de lăcătușerie pregătitoare aplicate semifabricatelor
 • Operația de debitare manuală a semifabricatelor
 • Operația de îndoire a semifabricatelor
 • Operația de pilire manuală a semifabricatelor
 • Operația de polizare
 • Operația de executare a a alezajelor
 • Operația de filetare
 • Operația de finisare prin prin răzuire a suprafețelor
 • Operația de finisare prin rodare a suprafețelor
 • Operația de finisare prin honuire a suprafețelor
 • Operația de prelucrare prin frezare a suprafețelor
 • Operația de prelucrare prin deformare plastică
 • Deșeuri rezultate în urma prelucrărilor mecanice
 • Legislația privind normele de securitatea și sănătatea personalului
 • Mărimi electrice din instalațiile electromecanice
 • Circuite simple de curent continuu
 • Analiza circutelor electrice
 • Procesul de măsurare
 • Mijloace pentru măsurarea mărimilor neelectrice
 • Mijloace pentr măsurarea mărimilor neelectrice
 • Aparate electrice (analogice și digitale) pentru măsurara mărimilor electrice
 • Analiza metodelor de măsurare electrice în instalațiile electromecanice

Video bit.lahun.info