Domeniu
Electromecanică
Specializare/Calificare
Electromecanic Instalații și Aparatură de bord (Aeronave)

Vei întreține, repara instalațiile electrice și aparatele de bord pentru pilotaj și navigație, aparatele de radiocomunicație și giroscopice, aparatele pentru controlul parametrilor sistemelor de propulsie, vei utiliza circuitele electronice specifice echipamentelor de navigație. Poți lucra în domeniul aerospațial, dar poți avea și deschideri spre domenii înrudite, precum: transporturi rutiere, feroviare, nave maritime și fluviale, ori spre domeniul mai larg al automatizărilor.

Tags

zbor
pilot automat
aparatură de bord
radare de bord
radioaltimetru
sistem de evitare a coliziunilor
sistem de navigație
sistem de propulsie

Descrierea succintă a calificării

Electromecanicii instalații și aparatură de bord (aeronave) posedă abilități de comunicare, inclusiv în limba engleză, au capacitatea de a citi și interpreta documentația tehnică, de a lucra în echipă, cunosc și respectă regulamentele și legislația din aviație. Ei cunosc construcția și funcționarea principalelor organe ale avioanului, sistemelor, echipamentelor și aparaturii de bord. Sunt capabili să execute instalații electrice și să efectueze măsurători, verificări, montări, demontări, lucrări de mentenanță la aparatele de bord, la sistemele electrice și electromecanice ale aeronavelor și la capabilitățile structurii.