Domeniu
Turism și Alimentație
Specializare/Calificare
Ospătar (chelner) Vânzător
în unități de alimentație publică

Asigură servirea consumatorilor cu preparate culinare, băuturi și alte produse comestibile într-un local de alimentație publică. Ospătarul va trebui să realizeze o notă de plată și să încaseze contravaloarea acesteia. Absolventul acestei specializări se poate angaja într-un local de alimentație publică (restaurant, bar, firmă de catering).

Tags

șervet
listă de preparate
tacâmuri
veselă
platouri
mese
produse alimentare
servicii

Descrierea succintă a calificării

Conform Codului Ocupațiilor din România (COR), chelnerii (ospătarii) servesc produse alimentare și băuturi în locuri comerciale de luat masa și băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători. În COR, ospătarii sunt încadrați în grupa 5 Lucrători în domeniul serviciilor, aceștia oferind servicii personale, de furnizare de alimente, prezintă și vând bunuri cu ridicata sau cu amănuntul în magazine sau unități similare precum și la tarabe și în piețe.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Ajutor de ospătar
Ospătar (Chelner)
Somelier
Barman
Barman preparator

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului. Organizația Internațională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor cu scopul de a pune la dispoziție o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate țările în rundele de recensământ al populației, precum și în cadrul serviciilor naționale de ocupare a forței de muncă și al altor aplicații orientate către clienți. Detalii: COR ISCO 08
 • Delimitări conceptuale în contabilitatea entităților
 • Evidența economică
 • Obiectul și metoda contabilității - comunicarea informațiilor contabile
 • Echipamente, soft-uri și documente
 • Calitatea produselor și serviciilor
 • Valoarea nutritivă a produselor alimentare
 • Caracteristicile organoleptice ale grupelor de mărfuri alimentare
 • Verificarea calității produselor și serviciilor
 • Marcarea, etichetarea și ambalarea produselor
 • Standardizarea produselor și serviciilor
 • Unități de cazare
 • baza tehnico-materială din unitățile de cazare
 • Unități de alimentație
 • Baza tehnico-materială din unitățile de alimentație
 • Comportamentele structurilor de primire
 • Activități fizice specifice unităților de turism și alimentație
 • Măsuri de reducere a efortului ortostatic
 • Surse de zgomot
 • Elemente de microclimat optim
 • Dotări speciafice spațiilor de producție culinară și de patiserie- cofetărie
 • Dotări specifice spațiilor de servire
 • Operații de ambiantare a spațiilor de servire
 • Materii prime și auxiliare folosite în alimentație
 • Prelucrarea primară a materiilor prime și auxiliare în alimentație
 • Prelucrarea termică a materiilor prime și auxiliare în alimentație

Video bit.lahun.info