Profil
Servicii
Domeniu
Turism și Alimentație
Specializare/Calificare
Organizator Banqueting

Această calificare îți oferă șansa de a te angaja în cadrul firmelor ce oferă servicii de catering și organizare de evenimente, furnizând soluții complete de protocol (locații adecvate, decor, invitații, flori, calcul costuri).

Tags

evenimente
meniu
mise-en-place
nuntă
bal
protocol
restaurant
bar

Descrierea succintă a calificării

Organizatorul banqueting va desfășura pe piața muncii activități privind organizarea serviciilor de protocol, planificarea activităților de servire în bar și în restaurant și realizarea unei decontări operative privind serviciile prestate. Alături de activitățile specifice, Organizatorul banqueting valorifică competențele cheie de comunicare, atât cu persoanele cu care intră în contat cât și în cadrul echipei de lucru, competențele de utilizare a softurilor specifice și, nu în ultimul rând, va aplica continuu tehnici de îmbunătățire a calității la locul de muncă, de lucru în echipă și de dezvoltare durabilă.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Organizator activități turistice
Organizator prestări servicii

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului. Organizația Internațională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor cu scopul de a pune la dispoziție o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate țările în rundele de recensământ al populației, precum și în cadrul serviciilor naționale de ocupare a forței de muncă și al altor aplicații orientate către clienți. Detalii: COR ISCO 08
Unități de rezultate ale învățării tehnice generale

Estetică și comunicare profesională
Aplicarea conceptelor de bază a contabilității
Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității
Asigurarea calității în turism și alimentație
Organizarea activității în unitățile de primire turistică
Realizara proceselor de bază în alimentație
Pregătirea sortimentului de preparate și băuturi
Utilizarea sistemelor de servire în restaurație
Administrarea firmei
Evaluarea oportunităților de piață
Aplicarea politicilor de marketing
Întregistrarea operațiilor economico-financiare
Întocmirea situațiilor financiare
Aplicarea tehnicilor de negociere și contractare

Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate

Organizarea activității personalului de servire
Desfășurarea activităților de servire
Desfășurarea activităților de servire în restaurație
Derularea serviciilor de protocol

 • Delimitări conceptuale în contabilitatea entităților
 • Evidența economică
 • Obiectul și metoda contabilității - comunicarea informațiilor contabile
 • Echipamente, soft-uri și documente
 • Calitatea produselor și serviciilor
 • Valoarea nutritivă a produselor alimentare
 • Caracteristicile organoleptice ale grupelor de mărfuri alimentare
 • Verificarea calității produselor și serviciilor
 • Marcarea, etichetarea și ambalarea produselor
 • Standardizarea produselor și serviciilor
 • Unități de cazare
 • baza tehnico-materială din unitățile de cazare
 • Unități de alimentație
 • Baza tehnico-materială din unitățile de alimentație
 • Comportamentele structurilor de primire
 • Activități fizice specifice unităților de turism și alimentație
 • Măsuri de reducere a efortului ortostatic
 • Surse de zgomot
 • Elemente de microclimat optim
 • Dotări speciafice spațiilor de producție culinară și de patiserie- cofetărie
 • Dotări specifice spațiilor de servire
 • Operații de ambiantare a spațiilor de servire
 • Materii prime și auxiliare folosite în alimentație
 • Prelucrarea primară a materiilor prime și auxiliare în alimentație
 • Prelucrarea termică a materiilor prime și auxiliare în alimentație

Video bit.lahun.info