Profil
Servicii
Domeniu
Turism și Alimentație
Specializare/Calificare
Organizator Banqueting

Această calificare îți oferă șansa de a te angaja în cadrul firmelor ce oferă servicii de catering și organizare de evenimente, furnizând soluții complete de protocol (locații adecvate, decor, invitații, flori, calcul costuri).

Tags

evenimente
meniu
mise-en-place
nuntă
bal
protocol
restaurant
bar

Descrierea succintă a calificării

Organizatorul banqueting va desfășura pe piața muncii activități privind organizarea serviciilor de protocol, planificarea activităților de servire în bar și în restaurant și realizarea unei decontări operative privind serviciile prestate. Alături de activitățile specifice, Organizatorul banqueting valorifică competențele cheie de comunicare, atât cu persoanele cu care intră în contat cât și în cadrul echipei de lucru, competențele de utilizare a softurilor specifice și, nu în ultimul rând, va aplica continuu tehnici de îmbunătățire a calității la locul de muncă, de lucru în echipă și de dezvoltare durabilă.