Am onoarea să mă prezint!
Începtul secolului nostru şi-a creat deja semnele prin care va modifica, structural şi funcţional, mai mult decât celelalte, experienţa şi evoluţia lumii. Trebuie să înţelegem că umanitatea înseamnă comunicare, dar, mai cu seamana, comunicaţii. A nu desluşi mediul nostru tehnologic şi consecinţele lui sociale înseamnă a te pune în afara unui proces fundamental de orientare în complexa lume de azi, să fii, adică, o victimă a globalizării şi aplatizării Pământului, fără să poţi reacţiona la schimbările şi provocările pe care ţi le oferă noile paradigme ale cunoaşterii, fără să poţi capta bogăţia atâtor tendinţe şi sensuri ale lumii contemporane.

Conducerea Colegiului Tehnic de Comunicaţii Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău a înţeles la timp aceste imperative. A înţeles, mai ales, că noua alfabetizare începe în şcoală, acolo unde se făcuse şi ... prima alfabetizare şi unde se pot măsura mai bine percepţiile şi reprezentările despre lume ale celor aflaţi la începuturile acesteia. A avut şi are noroc: un colectiv didactic serios, deschis spre valorile universale de astăzi, foarte bine pregătit din punct de vedere ştiinţific şi metodic; o cultură organizaţională temeinică ale cărei structuri şi semnificaţii sociumane s-au evidenţiat în ultimii ani; elevii şi părinţii acestora, motivaţi de succesele comunităţii şcolare; prestigiul tehnologic al comunicaţiilor.

Misiunea Colegiului Tehnic de Comunicaţii Nicolae Vasilescu-Karpen din urbea lui Bacovia se întrevede, pentru un ochi limpede, chiar în cele de mai sus: a forma oameni cu minţi interogativ-constructive capabili să formuleze ipoteze şi să dea soluţii viabile, să folosească altfel spus tehnologiile comunicaţionale devenite extensii ale simţurilor şi gândurilor noastre. În comunitatea noastră, a atâtor posibilităţi educaţionale, elevii nu se pot plictisi, nu au cum, pentru că li se oferă, într-un ritm natural şi într-o ordine a lucrurilor duse până la capăt, o matrice ambientală generatoare de mirare. La colegiul nostru învăţarea începe cu mirarea. Vechiul principiu didactic al învăţării, conform căruia se pornea de la lucrurile familiare spre cele nefamiliare, s-a inversat în elementele sale: se pleca de la nefamiliar spre familiar. Mirarea creşte. Dacă înţelegem transformările revoluţionare cauzate de tehnologiile comunicaţionale, putem să le anticipăm şi să le controlăm. Aceasta este o lecţie pe care v-o împărtăşi toţi cei care trăiesc şi muncesc la "Nicolae Vasilescu Karpen".

Comunitatea noastră şcolară a început deja un program educativ, radical şi profund, cu ajutorul căruia mai întâi să înţelegem şi apoi să înfruntăm noile provocări ale lumii contemporane. Începem să înţelegem forţele capabile să dea formă societăţii, să o modifice, pentru ca aceasta să ia măsuri pentru controlul şi direcţionarea noilor tehnologii comunicaţionale. Întelegem că schimbarea înaintează instantaneu şi de aceea e necesară instituirea unui program global de educaţie ce ne-ar permite să luăm în mâini frâiele destinului nostru.

La noi, o astfel de perspectivă a prins deja contur!

Video bit.lahun.info