Domeniu
Electric
Specializare/Calificare
Electrician Exploatare Joasă Tensiune

Vei putea să execuți lucrări în rețele de transport, distribuție și furnizare a energiei electrice. Vei monta și întreține echipamente și aparataj: prize, întrerupătoare, siguranțe, corpuri de iluminat, aparate de încălzire, de ventilație, motoare electrice, transformatoare și generatoare. Vei putea lucra la orice companie care transportă, distribuie sau furnizează energie electrică.

Tags

energie electrică
prize
siguranță
tablou electric
transformator

Descrierea succintă a calificării

Calificarea Electrician Exploatare Joasă Tensiune asigură dobândirea de deprinderi și abilități care permit punerea în funcțiune, exploatarea, întreținerea și repararea aparatelor și mașinilor electrice din instalațiile electrice de joasă tensiune, aplicând legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, asumându-și responsabilitățile și rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-și capacitatea de a lucra în echipă, dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-și atitudini de corectitudine, respect, încredere în forțele proprii, satisfacție pentru lucrul bine făcut.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Electrician iluminare scenă
Electrician iluminare filmare
Electrician montare și reparații aparataj electric de protecție, relee, automatizare
Montator, reglor și depanor pentru aparate de măsură electrice și relee
Electrician protecție relee, automatizări și măsurări electrice
Electrician de întreținere și reparații
Electrician montator de instalații automatizate
Electrician montator de instalații electrice la mijloace de transport
Electrician rural
Electrician pentru utilizarea energiei electrice