Învățământ preșcolar
Copilul este o ființă deosebită de adult, este punctul cel mai fraged al vieții, în care totul se mai poate hotărî, în care totul se poate înnoi, căci acolo, scrie M. Montessori, totul palpită arzând de viață, acolo sunt ascunse tainele sufletului, acolo se plămădește creațiunea omului. Grădinița este prima etapă a integrării și evoluției sociale, premergătoare școlii și de aceea obiectivul principal al Grădiniței Bambi este realizarea unui proces educațional optim dezvoltării armonioase a personalității copilului.

Grădinița cu Program Prelungit Bambi din incinta Colegiului Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen Bacău are în structura sa toate grupele de pregătire specifice învățământului preșcolar: grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare, cu program prelungit și cu program normal. Activitatea grădiniței se  desfășoară în spațiul propriu de școlarizare situat în strada Mioriței, la parterul căminului de elevi. Spațiul este organizat respectându-se specificul fiecărei grupe, dotat cu  mijloace audiovizuale și materiale didactice necesare procesului educațional, săli de mese și grupuri sanitare moderne, bucătărie proprie, spațiu de joacă în aer liber, mini grădină zoologică.

Personalul nostru specializat este format din educatoare (cu specializare didactică universitară și liceeală, titulare, competente pentru a oferi educație de înaltă calitate), consilier școlar (psiholog), medic școlar și asistentă medicală, care sunt gata oricând să răspundă solicitărilor dumneavoastră.

Dintre activitățile propuse pentru acest an școlar se numără: spectacole de teatru de păpuși, concursuri interactive, vizite educative la muzeu, serbări tematice de Crăciun, Ziua mamei, Săptămâna Altfel, Ziua Copilului, Ziua Unirii, sărbători pascale, etc. Din oferta de activități opționale, în anul acesta au fost selectate de către părinții grupelor mijlocie și mare, inițierea în limbi moderne: Engleza pentru cei mici. La acestea se adaugă activități extrașcolare constând în vizite, drumeții, expoziții și concursuri tematice, precum și schimburi de bune practici cu alte grădinițe, cum ar fi Grădinița nr. 231 București sau parterneriate cu Centrul de Informare Pediatrică, Teatrul magic, Trupa Licurici din Bacău.

Ma mult decât atât, începem construcția unui corp de clădire nou-nouț în campusul colegiului care va îmbunătăți vizibil toate componentele de organizare și funcționare a grădiniței.

Vă așteptăm cu drag!

afis

Acte necesare pentru înscrierea la grădiniță cu program prelungit:
 • copie certificat de naștere a copilului
 • adeverință de salariat a ambilor părinți (ca motivație a înscrierii copilului la această formă și ca dovadă a existenței posibilităților de plată a hranei)
 • copie după buletin/ carte de identitate a părinților
 • adeverință de la medicul de familie pentru copil (apt pentru grădiniță)
Acte necesare pentru înscrierea la grădiniță cu program normal:
 • copie certificat de naștere a copilului
 • copie după buletin/ carte de identitate a părinților
 • adeverință de la medicul de familie pentru copil (apt pentru grădiniță)

În cazul în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se vor avea în vedere următoarele criterii de selecție:

 1. Vârsta de 3 ani împlinită până în luna septembrie - 30 puncte
 2. Apartenența la circumscripție - 25 puncte
 3. Existența fraților/ rudelor care frecventează aceeași unitate școlară - 5 puncte
 4. Unul din părinți să fie angajatul sistemului educațional - 5 puncte
 5. Apartenența copilului la o familie cu unic părinte sau tutore întreținător - 10 puncte
 6. Serviciul părinților sau al susținătorului legal să fie aproape de unitate - 10 puncte
 7. Ambii părinți trebuie să fie salariați (există și grupă mică cu program normal) - 15 puncte

Video bit.lahun.info