Profil
Tehnic
Domeniu
Electronică Automatizări
Specializare/Calificare
Tehnician Operator Tehnică de Calcul

Vei putea să configurezi și să instalezi sisteme de operare, programe și aplicații, antiviruși și rețele de calculatoare. Te poți angaja la firmele care asamblează și întrețin tehnică de calcul, echipamente de rețelistică și birotică sau cele car furnizează servicii de internet.

Tags

net
antivirus
router
www
wifi
download
chat

Descrierea succintă a calificării

Tehnicianul operator tehnică de calcul este capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere și depanare a sistemelor de calcul. De asemenea, asigură suport tehnic pentru utilizatori, instalează și configurează sisteme de operare, drivere, aplicații, antiviruși, programe utilitare. Realizează și depanează rețele de calculatoare de mici dimensiuni.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Operator calculator electronic și rețele
Tehnician echipamente de calcul și rețele
Operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului. Organizația Internațională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor cu scopul de a pune la dispoziție o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate țările în rundele de recensământ al populației, precum și în cadrul serviciilor naționale de ocupare a forței de muncă și al altor aplicații orientate către clienți. Detalii: COR ISCO 08
Unități de rezultate ale învățării tehnice generale

Realizarea lucrărilor de bază mecanice și electrice
Efectuarea de măsurări tehnice în electronică
Realizarea circuitelor electronice simple cu componente analogice discrete
Realizarea circuitelor logice combinaționale cu circuite integrate digitale
Executarea instalațiilor electrice de iluminat și forță
Planificare producției
Realizarea echipamentelor electronice analogice și digitale
Evaluarea stării de funcționare a circuitelor și echipamentelor electronice

Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate

Realizarea rețelelor locale de calculatoare de mici dimensiuni
Asamblarea sistemelor de calcul
Instalarea sistemului de operare și a programelor specifice pentru calculatoarele personale
Instalarea sistemelor de operare pentru servere
Securizarea sistemelor de calcul și rețelelor de calculatoare

 • Elemente de bază privind realizarea reprezentărilor grafice din mecanică
 • Documente și documentație tehnică- tehnologică pentru lucrări mecanice
 • Materiale și semifabricate utilizaate în lucrările mecanice
 • Operații de prelucrare mecanică
 • Asamblări mecanice
 • Elemente de bază privind realizarea reprezentărilor grafice din electrotehnică și electronică
 • Documente și documentație tehnică- tehnologică pentru lucrări electrice
 • Materiale utilizate în lucrări electrice
 • Elemente pasive de circuit
 • Instalații electrice de curenți slabi
 • Procesul de măsurare și componentele sale
 • Măsurarea mărimilor neelectrice
 • Legile  de bază ale electrostaticii, electrocneticii și electromagnetismului
 • Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu și alternativ
 • Măsurarea mărimilor neelectrice cu mijloace de măsură electrice

Video bit.lahun.info