Profil
Tehnic
Domeniu
Electronică Automatizări
Specializare/Calificare
Tehnician Operator Tehnică de Calcul

Vei putea să configurezi și să instalezi sisteme de operare, programe și aplicații, antiviruși și rețele de calculatoare. Te poți angaja la firmele care asamblează și întrețin tehnică de calcul, echipamente de rețelistică și birotică sau cele car furnizează servicii de internet.

Tags

net
antivirus
router
www
wifi
download
chat

Descrierea succintă a calificării

Tehnicianul operator tehnică de calcul este capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere și depanare a sistemelor de calcul. De asemenea, asigură suport tehnic pentru utilizatori, instalează și configurează sisteme de operare, drivere, aplicații, antiviruși, programe utilitare. Realizează și depanează rețele de calculatoare de mici dimensiuni.

După absolvire vei putea lucra la: firme care asamblează, întreţin și depanează sisteme de calcul, echipament de reţelistică şi birotică sau cele care instalează , configurează sisteme de securitate și furnizează servicii de Internet