Profil
Servicii
Domeniu
Economic
Specializare/Calificare
Tehnician în activități economice

Vei învăța se execuți activități de bază din domeniul economic - facturare, evidență operativă și contabilă.
Vei putea să lucrezi ca vânzător- comerciant, gestionar, casier. Cu multă ambiție poți deveni antreprenor.

Tags

casier
vânzător
casă de marcat
firmă de exercițiu
profit
bilanț
achiziții
gestiune
TVA
credit
bancă comercială

Descrierea succintă a calificării

Tehnician în activități economice este o calificare ce îmbină activități complexe, caracterizate prin interdisciplinaritate. Astfel analizează și valorifică oportunitățile mediului economic, promovează misiunea și valoarea firmei. Tehnicianul în activități economice poate întocmi, utiliza și analiza documente și informații financiar-contabile, înregistra evenimente și tranzacții din activitatea economică utilizând programe informatice de contabilitate. Pe lângă activitățile specifice, tehnicianul în activități economice își dezvoltă competențe cheie importante pentru viitoarele activități referitoare la comunicare în limba maternă, matematică, științe și tehnologii noi, utilizate la locul de muncă, competențe digitale, civice și sociale, de asumare a inițiative și dezvoltare a antreprenoriatului, interculturalitate și învățare pe tot parcursul vieții.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Agent de schimb
Calculator devize
Contabil
Planificator
Revizor gestiune
Contabil bugetar
Referent
Referent statistician
Statistician
Agent de asigurare
Operator birouri de schimb
Referent operații între sedii
Referent casier
Amanetar
Agent fiscal
Calculator preț cost
Funcționar economic
Operator devize
Administrator financiar
Pontator
Facturist

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului. Organizația Internațională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor cu scopul de a pune la dispoziție o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate țările în rundele de recensământ al populației, precum și în cadrul serviciilor naționale de ocupare a forței de muncă și al altor aplicații orientate către clienți. Detalii: COR ISCO 08
Unități de rezultate ale învățării tehnice generale

Estetică și comunicare profesională
Aplicarea conceptelor de bază a contabilității
Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității
Organiarea activității unităților economice
Asigurarea calității produselor și serviciilor
Protecția consumatorului, personalului și mediului
Administrarea firmei
Evaluarea oportunităților de piață
Aplicarea politicilor de marketing
Înregistrarea operațiilor economico-financiare
Întocmirea situațiilor financiare
Aplicarea tehnicilor de negociere și contractare

Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate

Utilizarea softului în contabilitate
Aplicarea procedeelor statistice și financiare

 • Delimitări conceptuale în contabilitatea entităților
 • Evidența economică
 • Obiectul și metoda contabilității, comunicarea informațiilor contabile
 • Echipamente, softuri și documente
 • Fenomene și procese economice
 • Tipuri de unități economice
 • Organizarea structurală
 • Spațiile la nivelul unității economice
 • Tipuri de resurse: umane, materiale, fianciare, informaționale, de timp
 • Organizarea procesuală
 • Resurse umane la nivelul unității economice
 • Concepte de bază în studiul mărfurilor și serviciilor
 • Calitatea produselor și serviciilor
 • Calitatea produselor și serviciilor
 • Proprietățile mărfurilor
 • Caracteristicile calității produselor și serviciilor
 • Cadrul legislativ privind calitatea produselor și serviciilor
 • Marcarea mărfurilor
 • Ambalarea mărfurilor

Video bit.lahun.info