Profil
Servicii
Domeniu
Economic
Specializare/Calificare
Tehnician în activități economice

Vei învăța se execuți activități de bază din domeniul economic - facturare, evidență operativă și contabilă. Vei putea să lucrezi ca vânzător- comerciant, gestionar, casier. Cu multă ambiție poți deveni antreprenor.

Tags

casier
vânzător
casă de marcat
firmă de exercițiu
profit
bilanț
achiziții
gestiune
TVA
credit
bancă comercială

Descrierea succintă a calificării

Tehnician în activități economice este o calificare ce îmbină activități complexe, caracterizate prin interdisciplinaritate. Astfel analizează și valorifică oportunitățile mediului economic, promovează misiunea și valoarea firmei. Tehnicianul în activități economice poate întocmi, utiliza și analiza documente și informații financiar-contabile, înregistra evenimente și tranzacții din activitatea economică utilizând programe informatice de contabilitate. Pe lângă activitățile specifice, tehnicianul în activități economice își dezvoltă competențe cheie importante pentru viitoarele activități referitoare la comunicare în limba maternă, matematică, științe și tehnologii noi, utilizate la locul de muncă, competențe digitale, civice și sociale, de asumare a inițiative și dezvoltare a antreprenoriatului, interculturalitate și învățare pe tot parcursul vieții.

După absolvire vei putea lucra ca: gestionar, contabil, casier, poţi deveni chiar antreprenor.