Specializare/Calificare
Tehnician în activități de secretariat
Filmul de prezentare al Colegiului