Domeniu
Electronică Automatizări
Specializare/Calificare
Electronist Aparate și Echipamente

Vei asambla, verifica, pune în funcțiune, repara aparate, echipamente și sisteme electronice, rețele de comunicație prin cablu. Vei măsura și supraveghea funcționarea sistemelor automate, vei conecta circuite electronice în echipamente și instalații. În domeniul electronic, poți opera rețele de telecomunicații, internet și televiziune, poți să-ți deschizi propria afacere (servicii de întreținere și administrare sisteme, rețele telefonice și IT)

Tags

circuite electronice
internet
comunicație
sisteme automate

Descrierea succintă a calificării

Calificarea asigură dobândirea de deprinderi și abilități care permit asamblarea, verificarea, punerea în funcțiune, exploatarea și mentenanța aparatelor, echipamentelor și sistemelor electronice și a rețelelor de comunicație prin cablu, precum și capacitatea de a măsura, conduce și supraveghea funcționaera sistemelor automate, aplicând legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, asumându-și responsabilitățile și rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-și atitudini de corectitudine, respect, încredere în forțele proprii, sastisfacție pentru lucrul bne făcut.