Domeniu
Electronică Automatizări
Specializare/Calificare
Electronist Aparate și Echipamente

Vei asambla, verifica, pune în funcțiune, repara aparate, echipamente și sisteme electronice, rețele de comunicație prin cablu. Vei măsura și supraveghea funcționarea sistemelor automate, vei conecta circuite electronice în echipamente și instalații. În domeniul electronic, poți opera rețele de telecomunicații, internet și televiziune, poți să-ți deschizi propria afacere (servicii de întreținere și administrare sisteme, rețele telefonice și IT)

Tags

circuite electronice
internet
comunicație
sisteme automate

Descrierea succintă a calificării

Calificarea asigură dobândirea de deprinderi și abilități care permit asamblarea, verificarea, punerea în funcțiune, exploatarea și mentenanța aparatelor, echipamentelor și sistemelor electronice și a rețelelor de comunicație prin cablu, precum și capacitatea de a măsura, conduce și supraveghea funcționaera sistemelor automate, aplicând legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, asumându-și responsabilitățile și rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-și atitudini de corectitudine, respect, încredere în forțele proprii, sastisfacție pentru lucrul bne făcut.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Metrolog și depanator mecanică fină, tehnică digitală și analogică (MFTDA)
Electrician depanator utilaje de calcul
Electronist depanator utilaje de calcul
Plantator elemente electronice
Operator în verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor speciale de prevenire și stingere a incendiiilor
Automatist
Montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicații, radio
Montator-reglor, depanator de instalații de electronică și curenți purtători
Montator-reglor, depanator de aparate radio și tv, redresoare și aplificatoare
Confecționer circuite imprimate
Montator, reglor, testor tehnică de calcul

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului. Organizația Internațională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor cu scopul de a pune la dispoziție o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate țările în rundele de recensământ al populației, precum și în cadrul serviciilor naționale de ocupare a forței de muncă și al altor aplicații orientate către clienți. Detalii: COR ISCO 08
 • Elemente de bază privind realizarea reprezentărilor grafice din mecanică
 • Documete și documentație tehnică-tehnologică pentru lucrări mecanice
 • Materiale și semifabricate utilizate în lucrările mecanice
 • Operații de prelucrare mecanică
 • Asamblări mecanice: nedemontabile, demontabile
 • Elemente de bază privind realizarea reprezentărilor grafice din electrotehnică și electronică
 • Documente și documentație tehnică-tehnologică pentru lucrări electrice
 • Materiale utilizate în lucrări electrice
 • Elemente pasive de circuit
 • Instalații electrice de curenți slabi
 • Procesul de măsurare și componentele sale
 • Măsurarea mărimilor neelectrice
 • Legile de bază ale electrostaticii, electrocineticii și electromagnetismului
 • Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu și alternativ
 • Măsurarea mărimilor neelectrice cu mijloace de măsură electrice

Video bit.lahun.info