[Liceal] Generalități
Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi pe formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare. Cuprinde următoarele filiere şi profiluri: filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. Aceste filiere sunt menite să ajute elevul în alegerea viitoarei cariere în funcție de afinități.

Învăţământ liceal 2019 - 2020

ClasaSpecializare/Calificare
9A Ştiinţe Sociale
9B Ştiinţe Sociale
9C Coafor Stilist
9D Organizator Banqueting
9E Tehnician în Activităţi Economice
9F Tehnician Operator Tehnică de Calcul
9G Tehnician electrician electronist auto
9H Tehnician Telecomunicaţii

Video bit.lahun.info