[Liceal] Generalități

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi pe formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare. Cuprinde următoarele filiere şi profiluri: filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. Aceste filiere sunt menite să ajute elevul în alegerea viitoarei cariere în funcție de afinități.

Învăţământ liceal 2021-2022

ClasaSpecializare/Calificare
9A Ştiinţe Sociale
9B Ştiinţe Sociale
9C Ştiinţe Sociale
9D Coafor Stilist
9E Organizator Banqueting
9F Tehnician în Activităţi Economice
9G Tehnician Operator Tehnică de Calcul
9H Tehnician instalaţii de bord (avion)