[Liceal] Generalități

Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi pe formarea competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare. Cuprinde următoarele filiere şi profiluri: filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. Aceste filiere sunt menite să ajute elevul în alegerea viitoarei cariere în funcție de afinități.

Învăţământ liceal 2023-2024

-->
ClasaSpecializare/Calificare
9A Ştiinţe Sociale
9B Ştiinţe Sociale
9C Ştiinţe Sociale
9D Coafor Stilist
9E Organizator Banqueting
9F Tehnician în Activităţi Economice
9G Tehnician Operator Tehnică de Calcul