Frecvență Redusă

Învăţământul obligatoriu este gratuit pentru toţi cetăţenii României şi are ca obiectiv principal formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie şi a competenţelor generale şi specifice derivate din fiecare disciplină de studiu din curriculum naţional. Conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, învăţământul general obligatoriu este de 10 clase şi se organizează, de regulă, la forma cu frecvenţă pentru elevi cu vârsta de până la 18 ani.

În mod excepţional, învăţământul obligatoriu se poate organiza la forma cu frecvenţă redusă, pentru persoanele care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, conform prevederilor Art. 25 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.Persoanele menţionate, care au promovat un număr de clase din învățământul obligatoriu, forma cu frecvenţă, se pot înscrie la forma cu frecvenţă redusă, în clasa imediat următoare celei promovate, pe baza actelor doveditoare (foaie matricolă în original şi adeverinţă eliberată de şcoală)

fr