Domeniu
Electronică și Automatizări
Specializare/Calificare
Electronist Aparate şi Echipamente

Vei asambla, verifica, pune în funcţiune, repara aparate, echipamente şi sisteme electronice, reţele de comunicaţie prin cablu. Vei măsura şi supreveghea funcţionarea sistemelor automate, vei conecta circuite electronice în echipamente şi instalaţii. Vei putea lucra cu firme care furnizează servicii de telecomunicații sau care asigură mentenanța echipamentelor rețelelor.

Tags

mărimi electrice
măsuri electrice
componente electrice
dispozitive
conexiuni

Descrierea succintă a calificării

Calificarea Electronist Aparate şi Echipamente asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit executarea lucrărilor de instalare, întreţinere şi depanare reţele de telecomunicaţii şi terminale specifice acestora, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Electronist telecomunicaţii
Jonctor
Linior
Electromecanic reţele de cabluri
Electromecanic reţele linii
Electromecanic telegrafie, telefonie
Electromecanic automatizări şi telecomunicaţii
Montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare
Electromecanic electroalimentare şi climatizare

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului. Organizația Internațională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor cu scopul de a pune la dispoziție o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate țările în rundele de recensământ al populației, precum și în cadrul serviciilor naționale de ocupare a forței de muncă și al altor aplicații orientate către clienți. Detalii: COR ISCO 08
Video bit.lahun.info