Domeniu
Electronică și Automatizări
Specializare/Calificare
Electronist Rețele de Telecomunicații

Vei executa lucrări de instalare, întreținere și depanare rețele de telecomunicații - cablu TV, telefonie fixă și mobilă, internet - și terminale specifice acestora. Vei putea monta și depana stații de emisie-recepție pentru vehicule, sisteme de supraveghere video pentru clădiri, sisteme antiefracție, sisteme de calcul. Vei putea lucra la firme care furnizează servicii de telecomunicații sau care asigură mentenanța echipamentelor rețelelor.

Tags

cablu TV
antiefracție
supraveghere video
telefonie mobilă
stații radio

Descrierea succintă a calificării

Calificarea Electronist Aparate şi Echipamente asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit executarea lucrărilor de instalare, întreţinere şi depanare reţele de telecomunicaţii şi terminale specifice acestora, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Electronist telecomunicaţii
Jonctor
Linior
Electromecanic reţele de cabluri
Electromecanic reţele linii
Electromecanic telegrafie, telefonie
Electromecanic automatizări şi telecomunicaţii
Montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare
Electromecanic electroalimentare şi climatizare