Specializare/Calificare
Maistru Electrician Centrale, Stații și Rețele Electrice
Video bit.lahun.info