[Profesional] Generalități
Tinerii cu calificare profesională pot obține mai rapid un loc de muncă. Elevii învățământului profesional pot beneficia de o bursă lunară în valoare de 200 de lei pe parcursul studiilor. În cei 3 ani de studiu, tinerii vor face practică la companii și firme, unde vor învăța meseria aleasă de la cei mai buni în branșă: în anul II, vor face 60% pregătire practică și 40% pregătire teoretică, iar în anul III, 70% pregătire practică și 30% pregătire teoretică. La absolvire, fiecare elev primește un certificat de calificare profesională cu care se poate angaja atât în România, cât și în orice altă țară a Uniunii Europene, o adevărată oportunitate pentru un tânăr.

După finalizarea cursurilor, elevii își pot continua studiile în cadrul unui liceu, însă pot decide și să lucreze în același timp. Cei care doresc să-și continue studiile se pot înscrie la liceu, din clasa a XI-a, în baza certificatului de absolvire a învățământului obligatoriu. Elevii claselor a VIII-a se pot înscrie la unitățile care au în ofertă învăţământ profesional pe 26 și 27 mai. Locurile disponibile în învățământul profesional sunt limitate. Vă invităm să vizitați website-ul alegetidrumul.ro, pentru a afla mai multe detalii despre oportunitățile pe care le pot avea elevii .

Învăţământ profesional 2019 - 2020

ClasaSpecializare/Calificare
9I Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist
9J

Ospătar(Chelner) Vânzător
în unități de alimentație publică

9K Electronist aparate şi echipamente
9L Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord (Aeronave)

Înscrierea și admiterea elevilor în învățământul profesional de stat - Etapa I

24, 25, 26 iunie 2019 Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/ reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind numele și codul unității de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a. Eliberararea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită aceasta. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eleberează fișe de înscriere elevilor de clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

24, 25, 26 iunie 2019 Înscrierea la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat. Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și Procedura de selecție. Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

26 iunie 2019 Afișarea, la sediul unităților care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși în învățământul profesional. Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care organizează Procedura de preselecție.

27-28 iunie 2019 Derularea probei se preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform grafidului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție.

28 iunie 2019 Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care oa organizat sesiunea de preselecție. În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere.

Video bit.lahun.info