-->
Profil
Tehnic
Domeniu
Electromecanică
Specializare/Calificare
Tehnician Instalații de Bord (Avion)

Vei executa, întreține și repara instalațiile și echipamentele aeronavei (instalații de iluminare, avertizare, observare, instalații electrice de dirijare, instalația de combustibil, climatizare, motoare termice de aviație), aparatele de bord pentru pilotaj și navigație, aparatele de radiocomunicație și giroscopice, aparatele pentru controlul parametrilor sistemelor de propulsie, vei utiliza circuitele electronice specifice echipamentelor de aviație. Poți lucra în domeniul aerospațial, dar poți avea și deschideri spre domenii înrudite, cum ar fi transporturile rutiere, feroviare, nave maritime și fluviale ori spre domeniul mai larg al automatizărilor.

Tags

intercomunicația
sistemul director de zbor
pilot automat
radare de bord
radioaltimetrul
transponderul
sistem de evitare a coliziunilor
sistem de navigație
sistem de propulsie

Descrierea succintă a calificării

Tehnicienii instalații de bord (avion) posedă abilități de comunicare, inclusiv în limba engleză, au capacitatea de a citi și interpreta documentația tehnică, coordonează echipe de lucru, cunosc și respectă regulile și legislația din aviație. Ei cunosc construcția și funcționarea organelor aeronavelor, a sistemelor, echipamentelor și avionicii. Sunt capabili să coordoneze și să efectueze lucrări de mentenanță la sistemele și echipamentele aeronavale, să aplice tehnologii specifice industriei aeronautice la realizarea și repararea componentelor instalațiilor de la bord. Tehnicienii instalații de bord (avion) coordonează și efectuează probe și verificări la sol a aeronavelor.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Tehnician electromecanic
Tehnician mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale
Tehnician încercări componente vehicule/ grup propulsor/ optimizare energetică/ sisteme de măsurare
Tehnician securitate aeriană
Tehnician protecția navigației aeriene (comunicații, navigație, supraveghere)

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului. Organizația Internațională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor cu scopul de a pune la dispoziție o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate țările în rundele de recensământ al populației, precum și în cadrul serviciilor naționale de ocupare a forței de muncă și al altor aplicații orientate către clienți. Detalii: COR ISCO 08
Unități de rezultate ale învățării tehnice generale

Reprezentarea pieselor și a instalațiilor utilizând desenul tehnic
Efectuarea operațiilor de prelucrare mecanică
Realizarea circuitelor electrice
Măsurarea mărimilor neelectrice și electrice
Asamblarea componentelor mașinilor și sistemelor mecanice
Utilizarea echipamentelor electrice și de automatizare în instalații mecanice
Utilizarea și reglarea sistemelor electro-hidropneumatice în instalații
Utilizarea sistemelor de acționare din instalațiile electromecanice
Planificarea, organizarea și asigurarea calității produselor tehnologice

Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate

Construcția, montajul și mentenanța structurii aeronavelor
Instalarea, mentenanța și testarea echipamentelor și instalațiilor de la bordul aeronavelor
Menținerea navigabilității aeronavelor
Instalarea, mentenanța și testarea sistemelor de măsurare a parametrilor de zbor
Instalarea, mentenanța și testarea echipamentelor electronice și computerizate ale aeronavelor
Rolul factorului uman în navigație

 • Elemente și reguli de bază specifice desenului tehnic industrial
 • Execuția schițelor după model și a desenelor tehnice la scară
 • Desene tehnice de instalații electrice și electronice industriale
 • Organizarea ergonomică a atelierului de lăcătușerie
 • Materiale și semifabricate necesare executării pieselor prin operații de lăcătușerie
 • Semnificațiile documentației tehnologice utilizată la prelucrări mecanice
 • Interpretarea abaterilor dimensionale și de formă a pieselor
 • Mijloace de măsurat și verificat mărimi fizice geometrice
 • Operații de lăcătușerie pregătitoare aplicate semifabricatelor
 • Operația de debitare manuală a semifabricatelor
 • Operația de îndoire a semifabricatelor
 • Operația de pilire manuală a semifabricatelor
 • Operația de polizare
 • Operația de executare a a alezajelor
 • Operația de filetare
 • Operația de finisare prin prin răzuire a suprafețelor
 • Operația de finisare prin rodare a suprafețelor
 • Operația de finisare prin honuire a suprafețelor
 • Operația de prelucrare prin frezare a suprafețelor
 • Operația de prelucrare prin deformare plastică
 • Deșeuri rezultate în urma prelucrărilor mecanice
 • Legislația privind normele de securitatea și sănătatea personalului
 • Mărimi electrice din instalațiile electromecanice
 • Circuite simple de curent continuu
 • Analiza circutelor electrice
 • Procesul de măsurare
 • Mijloace pentru măsurarea mărimilor neelectrice
 • Mijloace pentr măsurarea mărimilor neelectrice
 • Aparate electrice (analogice și digitale) pentru măsurara mărimilor electrice
 • Analiza metodelor de măsurare electrice în instalațiile electromecanice

Video CTC NV Karpen