Primar
Despre învățământul primar

Învățământul primar este prima etapă din învățământul obligatoriu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale. Învățământul primar cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV, iar clasa pregătitoare este prima clasă a învățământului primar. Pentru copil, clasa pregătitoare este un timp de acomodare cu viața școlii, specifice acestui mediu diversificat în planul dezvoltării socio-emoționale, intelectuale și fizice. Din punct de vedere socio-emoțional, clasa pregătitoare sprijină copilul să capete încredere în forțele proprii, să-și sporească stima de sine, inițiativa și dorința de reușită.

Ca sprijin pentru dezvoltarea intelectuală, copilul este pregătit să poată comunica mai bine, să realizeze un efort intelectual constant, să beneficieze de experiențe numerose și diverse de învățare. Pentru dezvoltarea sa pshio-fiziologică, această clasă oferă condițiile unui program adaptat specificului vârstei, într-un mediu stimulativ.

Atât după clasa pregătitoare, cât și dupa clasa I, nu există noțiunea de repetenție. În această perioadă trebuie identificate măsuri care vizează prevenția, compensarea inechităților manifestate la elevii proveniți din medii defavorizate la debutul școlarității, indentificarea timpurie a dificultăților de învățare și intervenția individuală. Strategia cea mai eficientă o constituie evaluarea continuă și, în funcție de rezultatele obținute, intervenția imediată și particularizată pe durata anului școlar, inclusiv prin intermediul Programului Școala după școală.

În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților, a tutorilor sau a susținătorilor legali, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârșitul anului calendaristic dacă dezvoltarea lor pshiosomatică este corespunzătoare.

Învățământul primar la Karpen

În cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu Karpen Bacău, elevii de la clasa pregătitoare își vor desfășura activitatea în campusul colegiului și vor avea posibilitatea să participe la programul Școală după școală (participând la activități reacreative/educative).

Având în vedere că pentru elevi clasa pregătitoare este o perioadă de trecere de la grădiniță spre școală și de obișnuire a elevului cu noul mediu de învățare, echipa managerială a Colegiului pune pe primul plan oferirea de condiții optime atât din punct de vedere al dotării sălilor de clasă, cât și al organizării procesului educațional. Specificul ambiental al clasei pregătitoare este caracterizat de: existența unu spațiu luminos, curat, dotat cu materiale atractive și lucrări ale copiilor; dotarea cu mobilier modular; oferirea condițiilor specifice pentru activități integrate, audiții, prezentări multimedia și utilizarea de soft educațional.

Colegiul Tehnic de Comunicații își deschide porțile pentru cei mai proaspeți școlărei, mica echipă de grupa pregătitoare, ce vor lua cu asalt coridoarele unei clădiri nou construită special pentru ei, zumzâind ca niște albinuțe. Aceștia își vor realiza activitățile într-un cadrul special amenajat pentru ei. Colegiul nostru va asigura un spațiu optim pentru ca micii noștri elevi să se simtă cât mai confortabil și pentru a asimila noile cunoștințe cât mai plăcut cu putință.

Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu-Karpen își deschide porțile pentru cei mai proaspeți școlărei, mica echipă de grupa pregătitoare, ce vor lua cu asalt coridoarele unei clădiri nou construită special pentru ei, zumzăind ca niște albinuțe. Aceștia își vor realiza activitățile într-un cadru special amenajat pentru ei. Colegiul nostru va asigura un spațiu optim pentru ca micii noștri elevi să se simtă cât mai confortabil și pentru a asimila noile cunoștințe cât mai plăcut cu putință.

Mediul de învățare este în strânsă legătură cu jocul, așadar vom crea un mediu mai prietenos, familiar, asemănător celui de la grădiniță. Sălile de clasă unde micuții noștri elevi își vor desfășura activitatea sunt echipate cu sistem audio-video, ceea ce va antrena lecțiile și le va face mai interesante și mai ușor de asimilat. De asemenea, clasele vor avea mobilier de calitate, conform OMECTS nr. 4310 din 1 iunie 2012, inclusiv jucării educative, astfel încât micuții să fie încurajați să învețe prin joacă.  Clasa va fi împărțită pe centre de interes iar cei mici se vor regăsi în fiecare dintre ele (Bibliotecă, Artă, Construcții, Știință, ...)

Oferta curriculară pentru clasa pregătitoare urmărește ca în anul școlar 2017-2018 să folosească la randament maxim resursele umane, ca și pe cele materiale, în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor micilor elevi și ale părinților. Elevii vor fi întâmpinați de cadre didactice calificate care vor contribui la dezvoltarea competențelor de comunicare, cât și a relațiilor interpersonale.

Colegiul va pune la dispoziția lor un medic, o asistentă și un psiholog (consilier școlar) care le vor fi alături ori de câte ori vor avea nevoie.

De asemenea, micuții vor putea rămâne la Program Prelungit până după amiază, având posibilitatea să ia masa la cantina Colegiului și să doarmă la prânz în paturi curate, pregătite special pentru ei. Alte oportunități la care vor avea acces elevii sunt: spațiu de joacă special amenajat în curtea Colegiului; grădina zoo din curtea Colegiului; activități diverse în sala de sport (chiar și împreună cu părinții). Toate activitățile se vor desfășura în conformitate cu cele stipulate de Curriculum Național, asigurând însușirea conceptelor prevăzute în programele ariilor școlare studiate: Limbă și Comunicare; Om și Societate; Matematică și Științele Naturii; Arte și Tehnologii; Sport și Sănătate; Consiliere și Orientare.

Micuții noștri vor fi implicați în numeroase activități extracurriculare, care îi vor ajuta să își deschidă orizonturile și pentru a îi încuraja să își formeze personalități puternice și echilibrate. Ei vor participa la expoziții cu rezultatele activităților lor, vor face vizite la diferite muzee, companii (firme, fabrici, magazine, cabinete), vor merge la spectacole de teatru sau film, vor participa la întâlniri cu personalități de succes din județul Bacău, vor lua parte la parteneriate cu alte clase din alte școli, vor organiza evenimente educaționale (Festivalul diversității, Târgul meseriilor, ..)

O altă serie de activități extrașcolare, concursuri desfășurate în amfiteatru, bibliotecă sau chiar în aer liber, în parcul special amenajat pentru cei mici, vor completa activitățile educative, pentru ca piticii să își dezvolte spiritul competitiv, plăcerea de a lucra în echipă, sentimentul de toleranță și o mai bună înțelegere a lumii în care trăim.

Îi așteptăm cu drag pe micuții noștri elevi, pentru a completa frumosul tablou pe care îl dorim să îl pictăm, în speranța unei societăți mai frumoase și mai tolerante.

Video bit.lahun.info