Primar

               Învățămâtul primar asigură un demers instructiv- educativ de calitate, prin implementarea unor activități centrate pe elev, având o echipă de cadre didactice bine pregatite.

               Mediul școlar dispune de condiții moderne de învățare: videoproiector, calculator, mobilier nou, spațiu de joacă /recreere etc, potrivite pentru buna desfășurare a activităților școlare, asigurând, totodată, un climat de siguranță fizică și psihică a elevului.

               Elevii pot beneficia, opțional, de programul de activități al AKademiei Karpen Junior, cu masa la cantina noastră. Aici se desfasoară, pe lângă teme, și un program de aprofundare a materiei, pregătire suplimentară individuală, dar și activități de relaxare / odihnă, dezvoltare personală și emoțională, cursuri de badminton și de pictură.

 

 

ÎNSCRIERE CLASA PREGATITOARE