Profil
Umanist
Specializare/Calificare
Științe Sociale

Oferă pregătire teoretică cu accent pe discipline socio-umane: logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie. Îți vei putea continua studiile în învățământul superior în unul din domeniile: drept, științe juridice, științe sociale, asistență socială.

Tags

psihologie
sociologie
asistență socială
statistici
logică
economie
filozofie

Științe sociale are ca specific:

  • orientarea prioritară a educației spre dezvoltarea capacității de a percepe și de a înțelege fenomenele sociiale în donamica lor;
  • asigurarea dezvotării unei personalități complexe prin formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor și fenomenelor istorice, economice, sociologice, psihologice;
  • facilitarea achizițiilor cognitive atât în domeniul științelor umaniste, cât și în cel al științelor exacte;
  • formara unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi în schimbare.