Profil
Umanist
Specializare/Calificare
Științe Sociale

Oferă pregătire teoretică cu accent pe discipline socio-umane: logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie.
Îți vei putea continua studiile în învățământul superior în unul din domeniile: drept, științe juridice, științe sociale, asistență socială.

Tags

psihologie
sociologie
asistență socială
statistici
logică
economie
filozofie
Descrierea succintă a specializării

Specializarea Științe sociale are ca specific: orientarea prioritară a educației spre dezvoltarea capacității de a percepe și de a înțelege fenomenele sociiale în donamica lor asigurarea dezvotării unei personalități complexe prin formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor și fenomenelor istorice, economice, sociologice, psihologice facilitarea achizițiilor cognitive atât în domeniul științelor umaniste, cât și în cel al științelor exacte formara unui comportament social activ și responsabil, adecvat unei lumi în schimbare. 

Disciplinele prioritare în această specializare aparțin ariei curriculare Om și Societate: Istorie Geografie Logică și argumentare (clasa a IX-a) Psihologie (clasa a X-a), Economie Sociologie (clasa a XI-a) Filosofie (clasa a XII-a) Studii sociale (clasa a XII-a)

Video bit.lahun.info