-->
Profil
Tehnic
Domeniu
Electronică Automatizări
Specializare/Calificare
Tehnician de Telecomunicații

Poți să instalezi și să programezi centrale, terminale telefonice, faxuri și să realizezi rețele de telecomunicații pe cabluri metalice, optice sau wireless. Poți lucra la furnizori de servicii de telefonie, internet sau de cablu TV.

Tags

cablu
telefon
fax
TV
GSM
smartphone
fibră optică
antenă

Descrierea succintă a calificării

Tehnicianul de telecomunicații este capabil să execute lucrări de instalare, întreținere și depanare rețele de telecomunicații și terminale specifice acestora, conform specificațiilor și reglementărilor, aplicând legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, asumându-și responsabilitățile și rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-și atitudini de corectitudine, respect, încredere în forțele proprii, satisfacție pentru lucrul bine făcut.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Tehnician echipamente de calcul și rețele
Tehnician CATV
Radielectronist stații de emisie radio-tv
Tehnician rețele de telecomunicații
Tehnician stații radiorelee și satelit
Tehnician stații de emisie radio-tv

Unități de rezultate ale învățării tehnice generale

Realizarea lucrărilor de bază mecanice și electrice în domeniul electronică-automatizări
Efectuarea de măsurări tehnice în electronică
Realizarea circuitelor electronice simple cu componente analogice discrete
Realizarea circuitelor logice combinaționale cu circuite integrate digitale
Executarea instalațiilor electrice de iluminat și forță
Planificare producției
Realizarea echipamentelor electronice analogice și digitale
Evaluarea stării de funcționare a circuitelor și echipamentelor electronice

Unități de rezultate ale învățării tehnice specializate

Utilizarea sistemelor și mediilor de comunicații elecronice
Utilizarea tehnicilor și sistemelor pentru comunicații electronice
Instalarea sistemului de operare și a programelor pentru calculatoarele personale
Utilizarea serviciilor de rețea și protecția sistemelor de calcul

Video Colegiul NV Karpen