Profil
Tehnic
Domeniu
Electromecanică
Specializare/Calificare
Tehnician Instalații de Bord (Avion)

Vei executa, întreține și repara instalațiile și echipamentele aeronavei (instalații de iluminare, avertizare, observare, instalații electrice de dirijare, instalația de combustibil, climatizare, motoare termice de aviație), aparatele de bord pentru pilotaj și navigație, aparatele de radiocomunicație și giroscopice, aparatele pentru controlul parametrilor sistemelor de propulsie, vei utiliza circuitele electronice specifice echipamentelor de aviație. Poți lucra în domeniul aerospațial, dar poți avea și deschideri spre domenii înrudite, cum ar fi transporturile rutiere, feroviare, nave maritime și fluviale ori spre domeniul mai larg al automatizărilor.

Tags

intercomunicația
sistemul director de zbor
pilot automat
radare de bord
radioaltimetrul
transponderul
sistem de evitare a coliziunilor
sistem de navigație
sistem de propulsie

Descrierea succintă a calificării

Tehnicienii instalații de bord (avion) posedă abilități de comunicare, inclusiv în limba engleză, au capacitatea de a citi și interpreta documentația tehnică, coordonează echipe de lucru, cunosc și respectă regulile și legislația din aviație. Ei cunosc construcția și funcționarea organelor aeronavelor, a sistemelor, echipamentelor și avionicii. Sunt capabili să coordoneze și să efectueze lucrări de mentenanță la sistemele și echipamentele aeronavale, să aplice tehnologii specifice industriei aeronautice la realizarea și repararea componentelor instalațiilor de la bord. Tehnicienii instalații de bord (avion) coordonează și efectuează probe și verificări la sol a aeronavelor.