Profil
Tehnic
Domeniu
Electric
Specializare/Calificare
Tehnician Electrician Electronist Auto

Devii expert în întreținerea și repararea sistemelor electrice și electronice ale automobilelor, instalații de bord, de iluminat, semnalizări, aprindere, pornire alarmă, senzori sau încălzire. Te poți angaja la orice service auto.

Tags

semnalizare
senzori
computer de bord
tester
diagnoză
climă
telecomandă
închidere centralizată
alarmă

Descrierea succintă a calificării

Tehnicianul electrician-electronist auto analizează starea de funcționare a sistemelor electrice, electronice, mecanice, pneumatice și hidraulice ale automobilului. Îndeplinește sarcini cu caracter tehnic de montaj, testare și punere în funcțiune a mijloacelor de transport rutier. Urmărește realizarea activităților de testare, de întreținere și intervenție asupra automobilelor.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)

Tehnician prestații vehicule

Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului. Organizația Internațională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor cu scopul de a pune la dispoziție o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de toate țările în rundele de recensământ al populației, precum și în cadrul serviciilor naționale de ocupare a forței de muncă și al altor aplicații orientate către clienți. Detalii: COR ISCO 08
Video bit.lahun.info