Generalități
România și Republica Moldova continuă colaborarea în domeniul educației

Conform comunitcatului postat de Guvernul României, pe site-ul gov.ro, Cooperarea în domeniul educației între România și Republica Moldova va continua până în anul 2019, în baza unui memorandum aprobat de Guvern. Documentul are în vedere un protocol de colaborare între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Educației din Republica Moldova pentru anii școlari 2016-2017, 2017-2018 și 2018-2019.

Potrivit documentului, România va acorda, anual, 950 de locuri de studii în învățământul preuniversitar de stat fără plata taxelor de școlarizare, tinerilor din Republica Moldova după cum urmează: 750 de locuri cu bursă pentru absolvenții ciclului gimnazial din Republica Moldova, din care 75 pentru Raioanele de este ale Republicii Moldova 50 de locuri cu bursă pentru cetățeni ai Republicii Moldova, absolvenți ai clasei a VIII-a din România 150 de locuri fără bursă pentru cetățenii din Republica Moldova care vor să își continue studiile din România, la propunerea inspectoratelor școlare și care nu se încadrează în nici una din categoriile menționate mai sus.

Oferta de studii poate fi suplimentată în funcție de solicitări și în acord cu posibilitățile financiare ale statului primitor. Totodată, Republica Moldova va propune lista de specialități, pentru care va solicita formare profesională în România, cu accent pe specialități necesare economiei naționale și la care nu se realizează formare profesională în Republica Moldova. Ministerul Educației Naționale din România va acorda asistența și expertiza necesare pentru reformarea sistemului de învâțământ din Republica Moldova, în promovarea intereselor acesteia în procesul de asociere și integrare în Uniunea Europeană.

Video bit.lahun.info